Hội thảo Tim mạch Đức – Việt (29/11/2019)
Vietnam – Germany scientific meeting of Cardiology

Trực tiếp tại Viện Tim mạch Việt Nam
ngày 29 tháng 11 năm 2019

Chủ tọa:
– GS. TS. Đỗ Doãn Lợi (Phó Chủ tịch, Hội Tim mạch học Việt Nam)
– PGS. TS. Phạm Quốc Khánh (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

15:15-15:40 S035 Triệt đốt rung nhĩ: Các kỹ thuật và chiến lược mới – Ablation of atrial fibrillation: new techniques and strategies

Dr. Dinh Quang Nguyen (St. Vinzenz-Hospital, Cologne, Germany)

14:50-15:15 S034 Các phương tiện phát hiện rối loạn nhịp tim trong thời đại 4.0 – Devices to detect arrhythmias in 2019

TS.BS. Phan Đình Phong (Viện Tim mạch Việt Nam, Hà Nội)

14:25-14:50 S033 Nên hay không nên sử dụng Digitalis ở bệnh nhân rung nhí? – Digitalis glycosides and untowards effects in patients with atrial fibrillation Prof. Dr. Hans-F. Voehringer, DRK Kliniken Berlin, Germany

13:35-14:00 S031 Chiến lược điều trị kháng huyết khối trong tim mạch – Modern antithrombotic treatment strategies in cardiology

Prof. Dr. Florian Krötz (Clinic Starnberg, Starnberg, Germany)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here